ConFIG Malaysia 2018 Ambassadors

Ambassadors ialah ahli-ahli komuniti yang turut sama menyumbang idea, cadangan, tenaga, jaringan, atau sokongan berkenaan ConFIG Malaysia 2018.

photo

Mohd Suzlezan Supu

Malaysia Productivity Corporation (MPC)

photo

Rozila Megat Othman

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

photo

Muzamir Mokhtar

Radio Televisyen Malaysia (RTM)

photo

Hazatullaila Zainol

Board of Quantity Surveyor (BQSM)

photo

Mohd Ikhsan Md Raus

Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

photo

Nurul Shida Baharudin

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

photo

Nurlida Mohd Rani

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

photo

Zahid Ahmad Zuber Ahmad Khan

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

photo

Sarliza Md Isa

Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri

photo

Amran bin Salleh

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)

photo

Noor Afifah Johari

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

photo

Dr Amirrudin Kamsin

Universiti Malaya (UM)

photo

Mohd Noor Miswan

Tekun Nasional

photo

Faridatul Hanim Mohd Johan

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

photo

Muhammad Faizal Ruslan

German-Malaysian Institute (GMI)

photo

Mohd Nazri Mohammad Mad Som

Menara Kuala Lumpur

photo

Dr Yahaya Abd Rahim

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

photo

Mohd Shahrul bin Mohd Yusof

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

photo

Mohd Firdaus Mohamed Khairi

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

photo

Sharil Mazmi Mohd. Sharif

Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)

Terima kasih diucapkan kepada semua ConFIG Malaysia 2018 Ambassadors yang membantu menjayakan program ini.

Terima kasih kerana menyokong ConFIG Malaysia 2018.

Jumpa anda di MaGIC pada 06 September 2018.